Скокни до содржината
Осигурување на живот

Мојот живот,

добро осигурен!

Мојот автомобил, добро осигурен

Мојот автомобил,

добро осигурен!

                                                                                                     

 

Патничко Здравствено Осигурување

Патничко Здравствено Осигурување

Стабилност и сигурност
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје, прерасна во една од најуспешните компании ќерки на австрискиот концерн Grazer Wechselseitige Versicherung AG кој постои повеќе од 190 години. Традиција, сигурност и стабилност се главните одлики за успешното работење на  ГРАВЕ Осигурување АД Скопје.

Издвоени производи

Осигурвање на живот

Осигурување на живот

Вашиот живот е скапоцен – осигурајте се за да Ви биде удобен и сигурен
Осигурвање од последици од несреќен случај

Дополнително осигурување на живот

Дополнително осигурување од последици од несреќен случај
Осигурување на моторни возила

Осигурување на моторни возила

Осигурајте се себе,Вашите сопатници и возилото
ГРАВЕ Осигурување

ГРАВЕ во бројки

190
Години традиција
15
Години постоиме во Македонија
~30.000
Задоволни клиенти