Скокни до содржината
Осигурување на живот

Мојот живот,

добро осигуран!

Осигурување на моторно возило

Мојот автомобил,

добро осигуран!

                                                                                                     

 

Известување - Пријава на материjална штета

Согласно уредбите донесени од Владата на Република Северна Македонија, со цел спречување на ширењето на корона вирусот и заштита на здравјето на сите граѓани Ве известуваме дека сите странки кои имаат потреба за пријавување на материјални штети за кои е потребно да се изврши извид и проценка истото можат да го направат во просториите на друштвото на Ул. Пиринска бр.23, 1-1-2, Центар, Скопје Ул. Пиринска бр.23 /1-1-6
(спроти соборен храм Св. Климент Охридски) по претходно закажување на тел. 02  3215 515 опција 1 за штети или на e-маил steti@grawe.mk 

Работното време за прием на странки:

Вторник од 09.00ч  до 14.00 часот
Четврток од 09:00 часот до 14:00 часот

Потребната документација за пријавување на материјани штети може да ја превземете на следниот линк

Ве молиме при пријава на штета да се користи заштитна маска, марама или шал.

Со почит,
ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ НЕЖИВОТ АД СКОПЈЕ

Стабилност и сигурност
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје, прерасна во една од најуспешните компании ќерки на австрискиот концерн Grazer Wechselseitige Versicherung AG кој постои повеќе од 190 години. Традиција, сигурност и стабилност се главните одлики за успешното работење на  ГРАВЕ Осигурување АД Скопје.

Издвоени производи

Осигурвање на живот

Осигурување на живот

Вашиот живот е скапоцен – осигурајте се за да Ви биде удобен и сигурен
Осигурвање од последици од несреќен случај

Дополнително осигурување на живот

Дополнително осигурување од последици од несреќен случај
Осигурување на моторни возила

Осигурување на моторни возила

Осигурајте се себе,Вашите сопатници и возилото
ГРАВЕ Осигурување

ГРАВЕ во бројки

190
Години традиција
14
Години постоиме во Македонија
~30.000
Задоволни клиенти