Скокни до содржината
Граве Осигурување
Програми за осигурување според Вашите потреби

Вашиот живот е скапоцен – осигурајте се за да Ви биде удобен и сигурен. Иднината не можете да ја предвидите, но можете да ја планирате! Доколку размислувате за планирање на сопствената иднина, направете го тоа со добра причина, како би можеле што полесно и помирно да се подготвите за предизвиците кои ќе Ви ги донесе животот, повеќе или помалку убави – изберете осигурување на живот како за себе така и за своите најдраги, осигурајте си сигурна и удобна иднина.

                          ЗОШТО ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ?

  • Затоа што осигурувањето на живот е повеќе од осигурување – тоа е вложување со најголема добивка бидејќи во исто време остварувате можност за штедење и заштита!
  • Затоа што со изборот на полиса за осигурување на живот вложувате капитал кој на Вас, со помош на нашите професионални вложувања постојано ќе ви донесува добивка!
  • Затоа што времето е на Ваша страна и работи за Вас!
  • Затоа што осигурувањето на живот е исклучително едноставно и флексибилно!
  • Затоа што сите програми за осигурување на живот се составени од вредности кои на Вас и на Вашите најдраги ќе ви осигура поубава, помирна, стабилна и сигурна иднина.

          
        

Вложување

Заштита

Сигурност

Наплата на премија за осигурување по пат на административна забрана

 

Доколку во Вашето Друштво постои интерес за склучување на договри за осигурување од страна на 10 и повеќе Ваши колеги, ГРАВЕ Ви нуди плаќање на премијата по пат на административна забрана. Во продолжение можете да ја превземете формата на договорот за плаќање на премија и овластувањето за административна забрана.

 

Документи

Документи за спогодба и овластување