Скокни до содржината
www.grawe.mk
Услови за користење на интернет страната ГРАВЕ Скопје АД

Со условите за користење на страницата www.grawe.mk  - ГРАВЕ АД (Услови за користење) се уредува релацијата   помеѓу ГРАВЕ АД Скопје и корисниците во поглед на користење на страницата. Со пристап до страницата или со користење на било која содржина од страницата корисникот потврдува дека е запознаен со условите за користење и дека се согласува на нивна примена.

Поими

Поединечни поими по овие услови за користење го имаат следното значење:

ГРАВЕ или Друштво означува ГРАВЕ АД Скопје со седиште во Скопје, Ул. Пиринска бр. 23, 1000 Скопје, друштвото е запишано во централен регистер под број 30120070001886; Тел: +389 (0)2 310 96 73; Фах: +389 (0)2 311 88 55; Е-маил: office.skopje@grawe.at; www.grawe.mk. За контрола на работата на Друштвото е надлежна Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Веб Страна - означува интернет страна: www.grawe.mk

Содржината во страницата го означува секој податок, услуга, апликација или друга содржина која е објавена на страницата или е достапен по пат на веб страна.

Корисник или Вие означува личност која пристапува на веб страната и/или  користи  содржини  од веб страната.

Содржина и користење на страницата

Страницата нуди информации за ГРАВЕ и неговите производи и услуги како и информации за производите и услугите на другите друштва од ГРАВЕ концернот.

Информациите содржани на веб-страницата не се сметаат за понуда или покана за давање понуда или совет или препорака на ГРАВЕ, освен ако не е посебно наведено. Производите за осигурување и нивната покриеност се прикажани на интернет страницата во кратка, информативна форма и, во случај на договори за осигурување, се применуваат само условите од договорот за осигурување и условите на осигурувањето. Ако сте заинтересирани да потпишете договор за осигурување, можете да се јавите на трговскиот претставник на ГРАВЕ.

ГРАВЕ има овластување да во секој момент по сопствена проценка и без претходна најава да го измени , дополни или привремено или трајно да го оневозможи пристапот до било која содржина од страницата со исклучување на одговорност на можните последици  од таквата постапка.

Исклучување од одговорност

Податоците прикачени на страницата ГРАВЕ ги објавува исклучиво со информативна цел вложувајќи напори за да се обезбеди навна точмост. Објавените податоци кои се однесуваат на ГРАВЕ и производите и услугите кои ги нуди се сметаат за точни и целосни исклучиво во време  на нивното објавување без ограничување на нивната точност и целосност за време на користење.

Во однос на објавените податоци кои се однесуваат на трети лица и нивните услуги ГРАВЕ гарантира само дека се објавени податоци кои се доставени од личност на која се однесуваат тие податоци и се во склад со податоците од јавни извори, но не дека податоците се точни и потполни.

ГРАВЕ не гарантира дека веб страница или веб-страници на трети страни се ослободени од вируси или други малициозни програми и нема да биде одговорен за било какви проблеми е дека овие програми може да доведе до употреба на Вашиот уред (компјутер, мобилен телефон, таблет, итн) Вклучувајќи штета и / или да ги уништат податоците зачувани на вашиот уред и затоа ние се укажува да се преземат соодветни мерки за заштита како такви на пр.инсталирање анти-вирус софтвер и редовно ажурирање со најновите ажурирања како што е препорачано од страна на производителот. Информациите содржани на веб страната не треба да се смета како основа за донесување значајни лични, финансиски или деловни одлуки и се согласувате дека ГРАВЕ не е одговорен ако вашите очекувања не се реализирани. ГРАВЕ нема да биде одговорен за било какви директни и / или индиректни, материјални и / или нематеријални штети, загуби или трошоци од било кој вид кои произлегуваат од или на вас или на било која трета страна може да произлезат од користењето, неможноста за употреба или злоупотреба на веб страници или било информации објавени на веб-страницата.

Поврзани линкови

Oваа мрежна страница може да содржи линкови (хиперврски) на веб-страниците на другите луѓе (страници на трети лица) кои ви дозволуваат да ја напуштите оваа веб-страница за да пристапите кон содржината на трети страни или да дозволите содржина веб-страниците на трети лица се појавуваат на оваа веб-страница. Секогаш кога е можно, таквите врски ќе бидат посебно обележани.

Бидејќи нема контрола врз содржината објавена на веб-страници на трети страни, ГРАВЕ не презема одговорност за достапноста на веб-страници на трети лица и условите за нивна употреба, за содржината испратена на нив, и услугите што може да се користат како такви, како и за  пренос на податоци кои се разменуваат преку веб-страници на трети страни или за заштита и користење на лични информации што ги доставува корисникот преку веб-страници на трети лица

Користењето на веб-страници на трети лица е на ваш сопствен ризик и предлагаме да се запознаете со нивните услови за користење пред да започнете со користење на веб-страници на трети страни.

Интелектуална сопственост

Освен ако не е поинаку наведено, сите содржини на веб-страницата (текстови, графички елементи, илустрации, фотографии, видео материјали, анимации, итн.), дизајн и други елементи на веб-страница се во сопственост на ГРАВЕ и се заштитени со права на интелектуална сопственост. Содржината на веб-страницата не може да се објавува, репродуцира, дистрибуира или употребува на било кој начин без претходна писмена согласност од ГРАВЕ.

Можете да ги користите содржините на веб-страницата исклучиво за лични некомерцијални цели, и можете да ги складирате за оваа намена исклучиво на Вашиот уред (компјутер, мобилен уред, таблет итн.) Снимањето на податоците, во целост или делумно, на кој било друг медиум за чување податоци, нивно репродуцирање, објавување или користење за комерцијални цели е дозволено само со претходна писмена согласност од ГРАВЕ.

Заштита на лични податоци

 Доколку ни доставите лични податоци преку онлајн услугата која е достапна на онлајн-страната, тие ќе се користат само за наменските или неопходните цели и нема да биде достапна за трети страни.

На пример, ако од Вас се бара да ни испраќате информации за нашите производи преку нашата веб-страница или да контактирате со вашиот продажен агент или да ви испратиме информативна понуда итн., личните информации што ни ги доставувате (на пр. Име и презиме, mail) ќе се користи само за да се усогласат со Вашето барање.

Користење колачиња (cookies)

Колачињата се текстуални датотеки што се зачувани на корисничкиот интерфејс на крајниот корисник. Тие содржат информации за веб-страниците што ги посетил корисник и се чуваат од страна на веб-прелистувач кога корисникот гледа на интернет. Колачињата овозможуваат на корисникот да препознае кога повторно ја посетуваат таа веб-страница или се погодни за и да се стекне со знаење за потребите на корисниците, по што собраните складирање и препраќање на информации за однесувањето на корисникот при пребарување. Затоа, податоците за колачиња не можат да бидат поврзани со одредена личност. Колачињата се користат за подобрување на квалитетот на услугата, за да се препорача содржина или резултати од пребарувањето, како и да се следат корисничките параметри. На овој начин, можно е да се спроведе анализа на користењето на дигитални платформи информации може да се искористат за подобрување на квалитетот на дигиталните платформи.

ГРАВЕ  користи функционални колачиња потребни за користење на нашата онлајн страница или нејзината целосна функционалност (како што се онлајн форми), колачиња за ефикасност или колачиња за анализа на сајтови кои собираат информации за однесувањето на анонимни корисници кога посетуваат веб-страница за да обезбедат повеќе  прелистување на содржината и колачињата за маркетинг  се користат за прикажување на реклами релевантни за корисниците и прилагодени на нивните интереси.

Ако сакате целосно да ги оневозможите колачињата, Ве молиме користете ги поставките во Вашиот веб прелистувач за тоа. Постои можност дека нема да можете да ги користите функциите на нашата веб-страница во целосен обем.

Google Analytics

Оваа веб-страница се користи од Google Analytics, сервисот за анализа на Google Inc.. (Google). Google Analytics користи колачиња. Информациите собрани преку колачиња за користење на оваа веб-страница, вклучувајќи ја и вашата IP адреса, се прикачуваат и се складираат на серверот на Google во САД. Google ќе ги користи овие информации за да ја анализира употребата на веб-страница, да дава извештаи за вашите активности на веб-страницата за потребите на вашиот мрежен оператор и да обезбедува други услуги поврзани со користењето на веб-страницата и интернетот. Google може да ги обезбеди овие информации на трети лица, ако тоа е во согласност  со прописите или ако трети страни ги обработуваат овие податоци во име на Google. Google на никој начин нема да ја поврзе вашата IP адреса со какви било други податоци што ги има Google. Можете да ја спречите инсталацијата на "колачиња" со правилно прилагодување на поставките на Вашиот прелистувач, но предупредуваме дека во овој случај можеби нема да можете да ги користите сите функции на оваа мрежна страница во целосен опсег. Со користење на оваа веб-страница се согласувате дека податоците собрани од Вас за Google се обработуваат на начин опишан погоре и за целите опишани погоре.

Родно неутрален облик на обраќање

Изразите кои се користат на веб-страната, а имаат родово значење се користат неутрално и се однесуваат подеднаково и за машки и за женски личности.

 Завршни одредби

ГРАВЕ е овластен да ги менува или дополнува Условите за користење во секое време без претходно известување. Сите измени на Условите за користење ќе бидат објавени на веб-страницата и ќе се согласите со нив преку пристап до веб-страницата или користејќи ја содржината на веб-страницата откако ќе се направат промените.

Ништовноста или неизвршувањето на било која одредба од Условите за употреба не влијае на валидноста и спроведливоста на другите одредби и Услови на употреба во целост.

ГРАВЕ Осигурување АД Скопје
Ул. Пиринска 23
1000 Скопје
Телефон: +389(2)310-96-73
Факс: +389 (2)311-88-55

E-Mail: office.skopje@grawe.at
Web:http://www.grawe.mk

Организација на Друштвото: Акционерско друштво со седиште во Скопје
Регистерски број:30120070001886
Надлежен суд : Судот во Скопје
Надлежна институција: Агенција за супервизија на осигурување