Скокни до содржината
Патничко Здравствено Осигурување

Многу работи треба да се земат во предвид кога планирате патување- каде да се оди, што да се спакува и што да правите штом ќе стигнете таму. Без разлика колку добро ќе испланирате, секогаш постојат работи кои се надвор од ваша контрола.

Токму тогаш патничкото осигурување може најмногу да ви помогне со тоа што ќе ги надомести сите штети предизвикани од непредвидливи околности при патувањето. Во соработка со меѓународната асистентска куќа Assistence CORIS Ви овозможуваме  итна медицинска услуга , осигурување од незгода, други трошоци, багаж и замена на патни документи, останати услуги во цел свет, 24 часа на ден, 365 дена во годината.

   Осигурувањето може да се договори како индивидуално, групно и семејно.

   Може да изберете меѓу Стандард и Комфорт пакет.

Патничко Здравствено Пакети
365 дена во годината
24 часа услуга и помош

откажување на патување
Откажување на патување и предвремено враќање

Надомест на одредени трошоци
Надомест на одредени трошоци

Осигурување на багаж
Осигурување на багаж

Доколку се случи осигурен случај , сите потребни информации ќе ги добиете со јавување на

телефонот + 386 (1) 519 20 20 Assistance CORIS d.o.o. Ljubljana, Slovenija.