Скокни до содржината
Осигурување од последици од несреќен случај
ГРАВЕ
ГРАВЕ ОСИГУРУВАЊЕ
Дополнително осигурување на живот

 

ГРАВЕ Ви нуди дополнително осигурување од незгода заедно со осигурувањето на живот (УИ) во случај на инвалидност.

Осигурајте се себеси и своите најмили и за такви ситуации, не оставајте  ништо на случајност.

Осигурување од незгода
Сигурност за непредвидливите ситуации со трајни последици
Повеќе
Побарајте информативна пресметка