Скокни до содржината
РАБОТА ВО ГРАВЕ
Бидете дел од ГРАВЕ тимот

ГРАВЕ Македонија развива култура на меѓусебно почитување и професионално усовршување на сите вработени. Тоа на нашата работа и дава сила и конкурентска предност.

Со континуирана едукација и развој на нашите вработени ја постигнуваме целта да имаме информирани, способни и задоволни вработени. ГРАВЕ тимот го сочинуваат луѓе кои превземаат одговорност за зададените задачи и кои на нашите корисници им даваат најдобра услуга. Нашата врата е отворена за сите кои со нас ги делат истите вредности и ентузијазам.