Скокни до содржината
ГРАВЕ СЕРВИС
Барања за откуп, промена на полиса и реактивација

На оваа страна можете да го превземете барањето за откуп како и барања за промени на полисата за осигурување.

Во барањето за промена го пополнувате делот каде сакате да направите промена.

Доколку ги исполнувате условите и сакате да направите откуп на полиса, покрај барањето потребно е да доставите и:

  •  Оригинална полиса,
  •  Фотокопија од лична карта,
  •  Фотокопија од денарска трансакциска сметка.

 

Прикачете барање

Прикачете барање

Информации за контакт

Информации за контакт

Барањето може да го испратите: