Скокни до содржината
ГРАВЕ СЕРВИС НЕЖИВОТ
Информации за плаќање на премија - ГРАВЕ Неживот

Плаќањето на премија може да го извршите во банка преку уплатница со пополнет Образец ПП10 или ПП30, со следните податоци Жиро сметки - ГРАВЕ Осигурување Неживот АД Скопје:

Даночен број: 4030003470874

 

Комерцијална Банка АД Скопје : 300-0000016414-70

НЛБ АД  Скопје :  210-0573779601-88

Про кредит Банка АД Скопје : 380-1007525001-09

Стопанска Банка АД Скопје : 200-0010970517-56

УНИ Банка АД Скопје : 240-0200002317-61

Халкбанк АД Скопје : 270-0573779601-95

Шпаркасе Банка АД Скопје :  250-0010023848-22

 

Задолжително е да го впишете бројот на полиса во цел на дознака, за правно лице наведете го бројот на фактура.

За прашања поврзани со електронско плаќање преку e-banking и m-banking, потребно е да се консултирате со Вашата матична банка.

Сектор финансии
finance@grawe.mk

 

Селаудин Имами

Директор на сектор финансии

Телефон: +389 2 3215 515
selaudin.imami@grawe.mk

 

Борче Наунов

Референт во сектор финансии

Телефон: +389 2 3215 515
borce.naunov@grawe.mk

 

Илија Трипуновски

Референт во сектор финансии

Телефон: +389 2 3215 515
ilija.tripunovski@grawe.mk

 

Анелија Величковска

Референт во сектор финансии

Телефон: +389 2 3215 515
anelija.velickovska@grawe.mk