Скокни до содржината
Сервис Живот
Пријава на штета

Сакате да пријавите штета, имате потреба од инфрмација за настаната штета?

На оваа страна можете да ги превземете обрасците за пријава на штета, повреда, несреќен случај како и пријава за настанување на тешка болест.

 

 

Прикачете барање

Прикачете барање

Информации за контакт

Информации за контакт

За повеќе информации: +389(0)2/3109-673