Скокни до содржината
Пријава на штета

Пријава на штета

Сервис Живот
Пријава на штета

Сакате да пријавите штета, имате потреба од инфрмација за настаната штета?

На оваа страна можете да ги превземете обрасците за пријава на штета, повреда, несреќен случај како и пријава за настанување на тешка болест.

Прочитајте повеќе... 

 

Прикачете барање

Прикачете барање

Информации за контакт

Информации за контакт

Одделение за проценка и ликвидација на штети

 

Ненад Стаменков

Референт

Телефон: +389/2/310 96 73
Факс:+389/2/311 88 55

nenad.stamenkov@grawe.at

 

 

 

 

 

За повеќе информации: +389(0)2/3109-673