Скокни до содржината
Пријава на штета

Пријава на штета

Сервис Граве Неживот
Пријава на штета

Сакате да пријавите штета, имате потреба од инфoрмација за настаната штета?

На оваа страна можете да ги превземете обрасците за пријава на штета, повреда како и несреќен случај. 

 

Сектор за Штети ГРАВЕ Неживот

Адреса: Бул. Свети Климент Охридски 58 б, влез 2, приземје
(зграда на Здружение на Возачи, Скопје)
02 3210 462

 

 

 

 

 

За повеќе информации: 02 3210 462