Скокни до содржината
Како осигурување

Единствен начин да ја надоместите штетата на вашето возило во случај кога Вие сте причинител на сообраќајна незгода  е со полисата за каско осигурување. Осигурајте го своето возило и тоа направте го на најдобар начин. Квалитетот на продуктите и грижата за клиентите се најважни и затоа Ви ги нудиме следниве видови на осигурувања по најповолни услови.

- потполно каско осигурување со или без франшиза

- делумно каско осигурување

- осигурување на багаж и дополнителна опрема

 - дополнително осигурување на лица (возач и патници) од последица на несреќен случај -    незгода

Во однос на покритието и целосната заштита која ви се нуди со ова осигурување каско полисата  денес е повеќе од неопходна и е  прифатлива добра инвестиција.