Скокни до содржината
Зелена Карта

Кога и да планирате да патувате надвор од Република Македонија, со сопствено возило ќе Ви биде потребна и зелена карта. Таа служи за Ваша заштита во случај на сообраќајна незгода во странство, доколку Вие сте причинител.

Сите штети предизвикани со Вашето возило на трето лице на територијата на земјата каде што се случила незгодата, во Ваше име ги надоместува ГРАВЕ Осигурување Неживот АД.